Головна | Реєстрація | Вхід | RSSПонеділок, 20.05.2019, 19:08

ЗОШ І-ІІ ст. села Пірванче Горохівського району Волинської області

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Адміністрація школи

Директор школи

Сидорук Людмила Дмитрівна

Звіт директора школи за 2017-2018 н. р.

Виступ

Шановні присутні! Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи за період червень 2017р. – червень 2018р. Рік напруженої роботи, творчих здобутків, нових відкриттів. Ви знаєте, що відбуваються зміни у сфері формування змісту середньої загальної освіти. 28 вересня 2017р. прийнятий новий Закон про освіту. Переглядаються та оновлюються навчальні програми, підручники, увесь навчально-методичний комплекс,  який необхідний для успішного функціонування та розвитку сучасної школи.

         Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. Дух школи, її кращі традиції і здобутки визначають педагогічні колективи і їх виховання. Провідною фігурою у реалізації завдань, безперечно виступає вчитель, який зобов’язаний втілювати в життя всі ідеї, забезпечувати єдність виховання і навчання - основного принципу школи.

            Відразу ж хочу відзначити, що робота директора і колективу нероздільні і в чомусь директор направляє колектив, а ще частіше саме колектив змушує директора робити ті, чи інші дії. Тому, доповідаючи про свою роботу, я весь час буду опиратись на роботу колективу, а які питання будуть невисвітлені - прошу мене відкоригувати у своїх виступах.

             Забезпечує належну  організацію навчально-виховного процесу дотримання нормативно-правової бази: Конституції України і Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади державної мовної політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних», «Про благодійну діяльність та благодійні організації»,   Постанов Кабінету Міністрів України «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011  №462, «Державний стандарт базової та повної загальної  середньої освіти» від 23.11.2011  №1392,  Постанови Головного державного санітарного лікаря України  від 14.08.2001 р. №63 «Про затвердження Державних санітарних правил  і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»,  Національної доктрини розвитку освіти ХХІ століття, Концепції розвитку загальної середньої освіти, Концепції Нової української школи, розпоряджень Кабінету Міністрів України №988-р від 14.12.2016 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», №903-р від 13.12.2017 «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», постанови КМУ від 21.02.2017 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», інших нормативно-правових актів і розпорядчих.

 У своїй діяльності школа керується перспективним, річним та календарним плануванням. В особистих планах роботи школи обов'язково передбачаються заходи, визначені річним планом. Ефективній організації внутрішкільного управління сприяє вироблена циклограма роботи школи і директора.

 

1. Загальна інформація про школу.

У школі протягом навчального року навчалося 62 учні. Зокрема: у 1 - 4 класах -26 учнів, у 5-9 класах - 36 учнів. На території проживає 81 дитина і підлітків від 6 до 18 років. 81 учень було охоплено навчанням. У загальноосвітніх закладах усіх ступенів навчалося 5 дітей, на основних відділеннях вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації - 6 підлітків. Учнів, які не навчаються для здобуття повної загальної середньої освіти немає. Класними керівниками, вчителями-предметниками вівся чіткий облік відвідування учнями школи. У разі коли учні були відсутні в школі з'ясовувалися причини їх відсутності, збиралися пояснення батьків, довідки з лікарні.

Школа налічує 9 класів. У школі є 9 навчальних кабінетів: української мови і літератури, географії і біології, історії, англійської мови і зарубіжної літератури, математики, інформатики, хімії і фізики, майстерня, спортивний зал. Працює бібліотека, їдальня на 30 посадкових місць, учительська, кабінет директора, кімната педагога-організатора .

2. Кадрове забезпечення.

Педагогічний колектив школи складається з 19 учителів. Із них - 3 учителі мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 11 учителів - "спеціаліст першої категорії", 1 учитель - "спеціаліст другої категорії",  4 - має кваліфікаційну категорію "спеціаліст"; 4 учителя - пенсійного віку. 11 учителів працює з неповним тижневим навантаження. Всі вчителі школи працюють за фахом.

3. Методична робота

Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, методична робота в школі в минулому навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально - психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. Це сприятиме оптимізації навчально-виховного процесу в школі.

Роботу педагогічного колективу спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «Розвиток професійних компетентностей, інноваційної та методичної культури педагога в умовах реформування освіти

 За результатами атестації у 2017-2018 н. р. вчителями школи Симчук О. В.,  Новосад Г. В., Вольчинською Л, В. було підтверджено кваліфікаційні категорії «спеціаліст І кваліфікаційної категорії».

Належна робота здійснюється в напрямку фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки. План курсової підготовки виконано повністю.

У процесі роботи над загально - районною методичною проблемою творчо працювали методичні об'єднання вчителів Підберезівського освітнього округу, активну участь в роботі яких приймали вчителі школи.

Вчителі школи брали участь у районних семінарах та міжшкільних методичних об'єднаннях. На базі ЗОШ І-ІІ ст.. с. Мирків протягом 2017-2018 н.р. було проведено районне методичне обєднання вчителів фізичної культури (вчитель Симчук І. В.)

 

Крім колективних форм заслуговує схвалення творча індивідуальна робота вчителів Музичук О. І. та Симчук О. В., які працюючи впродовж навчального року над проблемною темою, підготували методичні розробки на районний конкурс «Творчі сходинки педагогів Горохівщини».

Вчитель Симчук О. В. друкується в мережі Internet на сайті «Super yrokua.com.», про що свідчать сертифікати. Брала участь у Міжнародному конкурсі для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України та освітніх установ української діаспори «Українознавчі пріоритети навчально-виховного процесу». Зайняла І місце у номінації «Авторський розвивальний навчальний урок початкової школи на українознавчій основі». Проходять дистанційні он-лайн курси «Нова українська школа» на сайті «ed-era» вчителі, які навчатимуть 1 клас в 2018-2019 н. р.( Симчук О. В., Симчук І. В. та Семенюк С. Л.). Симчук О. В. бере участь у тренінгах для вчителів початкових класів «Нова українська школа – нові підходи до навчання та викладання», а Семенюк С. Л.. бере участь у тренінгах для вчителів англійської мови.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що порівняно з минулим навчальним роком зріс рівень фахової майстерності педагогів, педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку навчального року.

Аналіз стану методичної, навчально-виховної роботи за минулий період дають підстави вважати, що загальношкільна методична проблема педагогічним колективом реалізована.

Протягом 2017-2018 навчального року велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2017 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 5 учнів.

Протягом 2017-2018 навчального року при школі велася підготовка дітей 6-річного віку до навчання в школі, де займалося 8 дітей.

            Для розширення світогляду учнів, ознайомлення їх з новими сферами знань і людської діяльності, виділено години для курсів за вибором та факультативів.

У загальноосвітній школі І-ІІ ступеня с. Пірванче у 2017-2018 н.р. здійснювалось допрофільне навчання з української мови.

            Значно поліпшилася робота зі здібними та обдарованими дітьми. На виконання шкільної програми «Обдарованість» учні школи були активними учасниками міжнародного природничого конкурсу «Колосок», Всеукраїнського конкурсу з англійської мови «Гринвіч», «Соняшник» із зарубіжної літератури та математичного конкурсу «Кенгуру».

           Проводилися робота з обдарованими та здібними дітьми. Учні школи взяли участь у І та II етапах Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін, показали непогані результати, проте призових місць не отримали.

     У 2017-2018р. Учениця 3 класу Шамрило Мирослава зайняла ІІІ місце у районному етапі ХVIІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика серед учнів 3-х класів(вчитель Тороканець О. Л.).

           Але у 2018-2019н. р. цю роботу треба взяти під особливий контроль. Більшої уваги з боку директора та відповідальності з боку вчителів вимагає робота з обдарованими та здібними дітьми.

У загальноосвітньому навчальному закладі значна робота проводиться директором школи, класними керівниками щодо охоплення учнів школи позашкільною освітою. У школі працюють гуртки:

Юні талантиВольчинська Л. В.

Люби і знай свій рідний край – Тороканець О. Л.

При ЗОШ І-ІІ ст. Пірванче діють гуртки БДЮТ :

Хоровий гурток – Юрчук В. С.

Колорит – Андрійчук Н. І.

         Спортивно-масова робота в 2017-2018 н.р. проводилася згідно плану складеного вчителем фізичного виховання. Учні школи брали участь у районних змаганнях з різних видів спорту, де добилися таких результатів: учениця 7 класу Кушинська Каріна та учень 9 класу школи Новосад Роман були призерами районних легкоатлетичних змагань у своїй віковій категорії з бігу на дистанції 1000 метрів та в легкоатлетичному кросі і зайняли ІІ і ІІІ місця в районі з легкоатлетичного кросу. У районних змаганнях з баскетболу команда хлопців посіла І місце. Учні школи брали участь у районних змаганнях з тенісу і зайняли І місце.

      Було здійснено комплекс заходів із метою організованого завершення 2017 -2018 навчального року. Належна увага приділялася виконанню навчальних програм і планів. Із цією метою проводилися підсумкові контрольні роботи з математики та української мови в 4 класі. Аналіз наслідків свідчить, що учні 4 класу мають достатні знання з основ наук. Учні показали такі результати:

 українська мова: високий рівень - 20 %, достатній - 40%, середній - 40 %;

 математика: високий - 60 %, достатній - 20 %,середній - 20 % ( вч. Симчук О. В.,).

Вчасно здійснено комплекс організаційних заходів і опрацьовано нормативні документи щодо проведення ДПА, проведено роз'яснювальну роботу з педагогами, учнями, батьками. Створено державні атестаційні комісії, складено з урахуванням рекомендацій МОН України розклад державної підсумкової атестації.

Аналіз наслідків проведення ДПА свідчить, що більшість учнів 9-го класу мають достатній рівень знань із основ наук. Головна причина виявлених недоліків полягає в тому, що окремі вчителі не проводять систематичної роботи за наслідками контрольних та творчих робіт, не намічають шляхів вирішення конкретних недоліків, недостатньо працюють над формуванням умінь і навичок у школярів.

Виховна робота в навчальному закладі спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію національно-патріотичного виховання», програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів в Україні» від 31.10.2011 № 1243.

Виховна робота  спрямована на формування в учнів ціннісного ставлення особистості до суспільства, держави, природи, до себе, до культури та мистецтва, праці, родини. У школі створена система виховної роботи. Робота здійснюється згідно з річним, місячним та тижневими планами роботи школи. У річному плані роботи є розділ «Організація виховної роботи».

Спланована виховна робота в кожному класі, про що свідчать плани виховної роботи класних керівників. Згідно з планами  в класних колективах проводяться цікаві виховні заходи, бесіди зустрічі. Звіти про виховну роботу в класах заслуховуються на засіданнях учнівського активу школи в присутності директора та висвітлюються на веб-сайті школи.

Планується робота педагога-організатора. Є в наявності програми виховання. Виконання завдань виховної роботи здійснюється за напрямками: «Ціннісне ставлення до себе», «Ціннісне ставлення до людей», «Ціннісне ставлення до природи», «Ціннісне ставлення до мистецтва», «Ціннісне ставлення до праці», «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави», військово-патріотичне виховання, формування здорового способу життя, превентивне виховання.

Учні охоплені змістовним дозвіллям, всі проведені заходи висвітлюються на сайті навчального закладу.

Учні школи взяли участь у багатьох конкурсах і нагороджені грамотою і кубками на районному фестивалі юних пожежників-вогнеборців.

6. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:
• напівсиріт – 7;
• інвалідів – 1;
• чорнобильців – 4;
• малозабезпечених – 9;
• з неповних сімей – 7;
• багатодітних – 26.
Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи.

Для них була організована участь у таких заходах: екскурсії, участь у новорічних заходах. За бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей  щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні.

7. Співпраця з батьками.

  • учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Однією з традиційних з форм роботи з батьками є батьківські збори.

8. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Для медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі є медична аптечка.

Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Горохівської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд влітку.  Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі Для організації харчування в школі працює шкільна їдальня на 30 посадкових місць. Робота щодо організації харчування у навчальному закладі здійснюється згідно з наказами по школі, які видаються на початку І та ІІ семестру. Безкоштовне харчування у 2017/2018 навчального року одержують учні 1-4 класів пільгових категорій (9 учнів) і 1дитина,  батько  якої  перебуває у зоні АТО. Наказом по школі затверджено список дітей, що належать до малозабезпечених, всі вони забезпечуються безкоштовним харчуванням. Дітей-сиріт, дітей, що  позбавлені батьківської опіки і дітей, в школі немає.

 

9. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, сплановані заходи з охорони праці.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортивна кімната має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено стенд по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями.

10. Управлінська діяльність.

      Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів -  предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.
     У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і директору школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

      Контроль – це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі директором використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, тощо.

       Аналіз результатів внутрішкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни.

 

11. Фінансово-господарська діяльність.

     Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1990 році. Директор школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти, молоді та спорту Горохівської РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії, газ.

     У 2017 році школа взяла участь у проекті від фонду І. Палиці «Інноваційні технології шлях до успішного навчання і виховання в сільській школі»(керівник проекту Боявець Л.Г.). Школа отримала 4 комп’ютери, 1 ноутбук,1 проектор та проекційний екран за кошти фонду І. Палиці «Тільки разом» 2746600грн., батьків, вчителів, громади села 1789200, сільської ради 839800грн. Всього проект: 5375600грн. Спортивне обладнання в спортивний зал придбано за кошти сільської ради (7000грн.) та С. Галущака (2000грн.) в 2018 році. Минулого року в школі замінено 36 вікон на енергозберігаючі та 2 вхідних дверей за кошти районної ради(130000грн). Захисна сітка на вікна в спортивному залі встановлена за кошти В. Слуцького(3100грн.). О. Щерблюк виділила 1000грн. на роутери, а за кошти Горохівського райвомс підключено інтернет (1500грн.) та сплачується щомісячна абонплата 155грн. Горохівським райвомс придбано бойлер електричний (2355грн.) і встановлено в шкільній їдальні
, та розетки і проводка в комп’ютерний клас(1000грн.). За кошти випускників, батьків придбано гардини, тюль та карнизи в коридор ІІ поверх(3275грн.). За благодійні внески батьків відремонтовано
каналізацію у школі та в шкільній їдальні. Щорічний поточний ремонт навчальних кабінетів та приміщень школи надає школі естетичного вигляду.

     Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі.

     Фарбується огорожа, біляться бордюри. Проводиться скошування трави на газонах підсобним працівником школи.

     Першочерговим завданням на наступний рік, вважаю, підготувати школу до нового навчального року: здійснити поточний ремонт усіх приміщень, підготувати опалювальну систему, створити комфортні та безпечні умови навчання учнів.

Також пріоритетними завданнями на 2018-2019 навчальний рік вбачаю надання якісних освітніх послуг жителям нашого села; співпраця з батьківським колективом, громадськістю.

Результати звіту директора ЗОШ І-ІІ ст. с. Пірванче за 2017-2018 н. р.

 

№ з\п

Дата

проведення 

К-ть учасників звіту

Із них:

 

оцінка діяльності директора

Пропозиції учасників звіту

педагогів

працівників школи

батьків

від громадськості

к-ть голосів

незадовільно

задовільно

1

13.06.

2018 р.

23

15

2

4

2

-

23

немає

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи                                                                                        Сидорук Л.Д.

 

 

Форма входу
Пошук
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Зробити безкоштовний сайт з uCoz